دستیار پشتیبانی

هر سوالی دارید تایپ کنید یا از بخش های پایین آن را انتخاب کنید

کلمات پرکاربرد : لیست غذایی، ثبت نام، کالری شماری

ارسال پیامک جهت ثبت نام - دریافت رژیم

کاربران جهت ثبت نام در برنامه با ارسال کد 160 به سامانه پیامکی 30006026

و

جهت دریافت رژیم با ارسال کد 150 به سامانه پیامکی 30006026 اقدام نمایند.

2. تیم پاسخگویی ما به صورت 12 ساعته (8 صبح تا 8 شب) همراه شما عزیزان گرامی است و می توانید از طریق برقراری تماس با شماره 32143-025 تمامی مراحل ثبت نام را مرحله به مرحله انجام دهید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟