بهترین زمان برای وزن کردن چه زمانی است؟

بهترین زمان وزن کردن:
1. اول صبح بعد از اجابت مزاج
2. هنگام غروب.

به شرطی می‌توانید در هنگام غروب خود را وزن کنید که از صبح تا ظهر کاملا رژیمی غذا بخورید و از ظهر تا غروب مطلقا چیزی نخورید. همچنین در این مدت باید فعالیت فیزیکی و ورزش هم انجام شود سپس ساعت 8 شب روی ترازو بروید و خود را وزن کنید.

بهتر است هر دو هفته یک بار خود را وزن کنید تا مقدار وزن کاهش داده شده مشخص شود.
لازم است که همیشه از یک ترازو، در یک مکان مشخص و با لباسی ثابت وزن کشی کنید. همچنین خانم‌ها یادشان باشد سه روز قبل از شروع عادت ماهیانه تا سه روز پس از شروع آن خود را وزن نکنند. چون در این دوره مایعات در بدن جمع می‌شود و عدد روی ترازو درست نشان داده نمی‌شود.
همچنین هر روز روی ترازو نروید. چون اگر عدد مورد نظر را نبینید احساس ناراحتی و ناامیدی می‌کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.