آیا قبل از دو هفته امکان تغییر لیست غذایی وجود دارد؟

بله در صورتی که جزء موارد زیر باشید می‌توانید لیست غذایی خود را قبل از دو هفته تغییر دهید:
1. اگر دچار بیماری شدید و نتوانستید لیست غذایی را رعایت کنید.
2. اگر در مسافرت بودید و دسترسی به برنامه نداشتید.
3. اگر با لیست غذایی آشنا نبودید و به اشتباه انتخاب کردید.

در این صورت با پشتیبان‌های برنامه به اندام تماس بگیرید. مطمئن باشید بخش پشتیبانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن لیست را برایتان تغییر خواهند داد.
شماره پشتیبان های رژیم غذایی:
02532143 (8 صبح تا 8 شب)

 

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.