آیا امکان تغییر لیست غذایی وجود دارد؟

لیست غذایی شما به طور خودکار به صورت هفتگی تغییر خواهد کرد. در صورتی که تمایل دارید این لیست را روزانه تغییر دهید، می‌توانید گزینه‌ی جایگزین کن را انتخاب کرده و غذای خود را با یک غذای دیگر در منوی به اندام جایگزین کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.