آیا می توانم وعده غذایی خودم را حذف کنم؟

خیر، بهتر است تا جای ممکن این کار را انجام ندهید چون سبب بی نظمی در رژیم غذایی می شود. وقتی یک وعده را حذف می کنید فاصله بین دو وعده طولانی می شود. در نتیجه در وعده بعدی میل بیشتری به غذاخوردن دارید و سبب افزایش وزن می شود.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.