در حین رژیم باردار شدم چکار کنم؟

افراد رژیم گیرنده باید هر دو هفته یک بار وزن خود را در برنامه اعلام کنند و هر بار درباره شرایط جدیدشان از آنها سوال می شود یعنی ممکن است باردار باشید. در صورت بارداری تنها کافیست در اعلام وزن دو هفتگی خود این گزینه را فعال کنید. سپس بلافاصله رژیمی که می گرفتید تبدیل به رژیم دوره بارداری می شود.
همچنین اگر می خواهید قبل از پایان دو هفته این تغییر را انجام دهید کافیست با شماره پشتیبانی تماس بگیرید و درخواست تغییر رژیم خود به بارداری را اعلام کنید تا این کار صورت بگیرد.
شماره تماس واحد پشتیبانی:
025-32143

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.