چگونه می توانم لیست غذایی ام را تغییر دهم؟

در صورتی که لیست غذایی خود را اشتباه انتخاب کردید و یا به هر دلیلی خواستید آن را تغییر دهید با پشتیبان سایت تماس بگیرید و درخواست خود را مطرح کنید. بخش پشتیبانی در مدت زمان کوتاهی این کار را برایتان انجام خواهد داد.

شماره تماس بخش پشتیبانی: 025-32143

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.