میزان پیاده روی روزانه چقدر است؟

روزانه حداقل 30 دقیقه پیاده روی داشته باشید اما اگر اضافه وزنتان زیاد است و برای مدتی طولانی فعالیت فیزیکی نداشتید از 10 دقیقه شروع کنید و به مرور زمان آن را افزایش دهید. وقتی به 30 دقیقه پیاده روی در روز عادت کردید می توانید کم کم زمان آن را افزایش دهید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.