در طول روز چقدر نمک مصرف کنیم؟

متخصصان تغذیه به طور معمول روزانه مصرف 5 گرم نمک را مجاز می دانند در رژیم دکتر کرمانی نیز به همین مقدار توصیه می شود.
بهتر است نمک بیش از حد مجاز مصرف نشود. زیرا مصرف زیاد نمک علاوه بر آثار منفی که در فشار خون و کبدچرب می گذارد موجب احتباس مایعات در بدن می شود.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.