میزان پیاده روی روزانه چقدر است؟

پیاده روی با سوزاندن کالری به کاهش وزن کمک می کند. همچنین تاثیر قوی در خلق و خو، احساسات فرد، عادات غذایی فرد نیز می گذارد. هر ساعت پیاده روی آرام 250 کالری می سوزاند که با سریع شدن تبدیل به 350 کالری می شود.
برای رسیدن به کاهش وزن سریعتر سعی کنید روزانه 30 تا 45 دقیقه پیاده روی در کنار برنامه غذایی خود داشته باشید البته انجام ورزش های قدرتی و هوازی دیگر نیز بسیار مفید است.
اگر تاکنون هیچ ورزشی را انجام ندادید نگران نباشید زمان پیاده روی را به بخش های 10 دقیقه ای تقسیم کنید. یعنی 3 تا 10 دقیقه که روزی 30 دقیقه می شود. اگر هم مشکل داشتید می توانید یک روز در میان برای آن وقت بگذارید تا کم کم عادت کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.