چگونه خود را وزن کنم؟

برای وزن کردن خود چند فاکتور مهم وجود دارد:
ترازو را روی سطحی صاف قرار دهید. برای مثال اگر ترازو را روی سرامیک قرار می دهید مطمئن شوید ترازو روی یک سرامیک نه بین دو سرامیک قرار داده شود. همچنین مطمئن شوید پایه های ترازو هنگامی که روی آن می ایستید تکان نمی خورند.
زمانی که روی ترازو می ایستید نباید برای دیدن وزن خود خم شوید در همان حالت ایستاده وزن ثبت شده را ببینید، هرچه بیشتر به سمت ترازو خم شوید عدد روی آن بالاتر خواهد رفت و وزن واقعی تان را نخواهید دید. فراموش نکنید با کفش نیز روی ترازو نروید. بهترین زمان برای وزن کشی صبح، بعد از اجابت مزاج و در حالیکه یک لباس نازک بر تن دارید. غروب هم زمان مناسبی برای وزن کشی است، اما به شرط آنکه از نهار ظهر تا غروب چیزی نخورده باشید. بهتر است سه روز قبل و سه روز بعد از دوران قاعدگی از وزن کردن بپرهیزید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.