وظیفه پشتیبان در رژیم غذایی چیست؟

پشتیبان رژیم غذایی هر دو هفته و پس از اعلام وزن از طرف رژیم گیرنده 24 الی 48 ساعت بعد تماس می گیرد تا در مورد عملکرد و همچنین نحوه ادامه رژیم غذایی با فرد صحبت کند. همچنین کسانی که در رژیم غذایی ثبت نام کرده اند در طول دوره می توانند از طریق راه های ارتباطی با پشتیبان ها در ارتباط باشند و پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.