نحوه صحیح اندازه گیری قد چگونه است؟

• کفش، زیور آلات و گل سر و هر چیزی که وزن دارد را از بدن جدا کنید.
• وسیله اندازه گیری قد را در محلی که فرش یا پوشش کف وجود ندارد قرار دهید.
• صورت و چشم ها باید به سمت جلو باشند.
• پاها باید به هم چسبیده باشد.
• اطمینان حاصل کنید که زانوها صاف است و کف دست ها به کناره بدن چسبیده است و شانه ها در یک سطح قرار دارند.
• صاف بایستید و خط دید را با کف اتاق در یک راستا قرار دهید.
• در حالی که سر، شانه، باسن و پاشنه پای با دیوار در تماس است، با یک خط کش یا مداد که با سر شما مماس شده است بالای سر خود را علامت گذاری کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.