نمایندگی های حضوری دکتر کرمانی درچه شهرهایی هستند؟

رژیم غذایی دکتر کرمانی علاوه بر اینترنتی، بصورت حضوری نیز در برخی شهرها ارائه می شود. بعضی افراد معتقدند در بخش حضوری به راحتی با پزشک یا کارشناس صحبت و تمام مشکلات خود را بیان می کنند. اگر تمایل به مراجعه حضوری به دفاتر رژیم غذایی دکتر کرمانی را دارید، نام و شماره تماس شعب رژیم حضوری بصورت زیر می باشد:
**نمایندگی های استان تهران:

 • دفتر مشاوره قیطریه (مترو صدر )

22696250

 • دفتر مشاور تغذیه رسالت

77229644

 • دفتر مشاور تغذیه آزادی

66057942

 • دفتر مشاور تغذیه سعادت آباد

88684346

 • دفتر مشاور تغذیه نازی آباد

55306888

 • دفتر مشاوره تغذیه صادقیه

44281370

 • دفتر مشاوره تغذیه دولت آباد

33391155

 • دفتر مشاوره تغذیه پیروزی

33314165

****نمایندگی های سایر استان ها:

 • دفتر مشاور تغذیه شهریار

65229523

 • دفتر مشاوره تغذیه کرج

32751043

 • دفتر مشاور تغذیه اراک

09183649011

 • دفتر مشاور تغذیه شیراز

07136302065

 • دفتر مشاور تغذیه قزوین

09127847459

 • دفتر مشاور تغذیه محلات

09183649011

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.