با فیتامین، کی و کجا ورزش کنیم؟

برنامه ورزشی آنلاین فیتامین محدودیتِ زمانی و مکانی ندارد. شما می توانید در هر شرایطی مثلا هنگام سفر، محل کار، منزل، باشگاه و یا هر مکانی دیگر حرکات ورزش مناسب را انجام دهید. فقط بهتر است عصرها بین ساعت 5 تا 7 و صبح یک ساعت بعد از مصرف صبحانه باشد.
البته مربیان ورزشی می گویند ورزش کردن در ساعات پایانی روز هنگام غروب خورشید بهتر از ورزش کردن در اول صبح است. ورزش کردن در این ساعات روز، بهترین اثر را بر تولید هورمون ها در بدن گذاشته و به فعالیت بهتر مغز کمک کند. از سوی دیگر، ورزش هنگام غروب آفتاب به کنترل مناسب دمای بدن کمک خواهد کرد.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.