چطور دچار ترک پوستی نشم؟

  کاهش وزن ناگهانی باعث شل شدگی پوست می‌شود. وقتی به یک باره کاهش چربی یا افزایش عضله در ناحیه خاصی داشته باشید، پوست فرصت کافی برای مطابق شدن با شرایط را ندارد. بنابراین پوست شل  یا دچار ترک می‌شود. یکی از نکات مهم دیگر این است که حرکات ورزشی خیلی شدید همراه با پرتاب بدن (مانند ورزش‌های رزمی) یا وزنه خیلی سنگین می‌تواند باعث ایجاد این شرایط شود. بنابراین باید از برنامه‌ای متعادل استفاده کنید، پوست خود را چرب و مرطوب نگه دارید و دست آخر در کاهش وزن و عضله سازی عجول نباشید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.