چه زمانی می‌توانم به عنوان شوک از رژیم کتوژنیک استفاده کنم؟

بسته به شرایط و بیماری های فرد می‌توان رژیم کتوژنیک را توصیه یا منع کرد، ولی در کل به خاطر عوارضی که دارد پیروی از آن به افراد توصیه نمی‌شود.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.