چچطور برنج بپزم؟

از لحاظ محتوای کالری تفاوت چندان زیادی بین برنج کته و آبکشی وجود ندارد اما در نحوه پخت برنج به صورت آبکشی، ویتامین‌ها و مواد معدنی برنج بیشتر از دست می‌رود. پس بهتر است برنج به صورت کته و با حداقل روغن تهیه شود.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.