آیا در بارداری دوم هم می‌توانم از رژیم بارداری قبلی استفاده کنم؟

این موضوع به میزان اضافه وزن بعد از بارداری بستگی دارد. اگر در بارداری دوم وزن زیادی اضافه کرده باشید، نمی‌توانید از رژیم قبل استفاده کنید؛ بلکه باید رژیم جدیدی برای شما تنظیم شود. اگر میزان اضافه وزن شما به اندازه‌ی بارداری اول باشد، می‌توانید از همان رژیم قبل استفاده کنید. برای دریافت رژیم بارداری، اطلاع از روند رژیم و اینکه چه افرادی مجاز به گرفتن رژیم بارداری نیستند، به این لینک مراجعه کنید.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.