چند روز در هفته ورزش کنم؟

اگرمبتدی‌‌اید و قصد چربی سوزی دارید، حداقل ۴ جلسه در هفته باید ورزش کنید. اگر مبتدی نیستید ۴ الی ۶ جلسه در هفته می‌توانید ورزش کنید. اگر می‌خواهید عضله بسازید و مبتدی‌اید، سه الی ۴ جلسه در هفته ورزش کنید. اگر مبتدی نیستید باید از مربی بپرسید که با توجه به برنامه‌تان به شما می‌گوید چند جلسه در هفته باید ورزش کنید. بطور کلی  فرد بزرگسال برای سلامتی و حفظ تناسب اندام بهتره در هفته سه جلسه یا ۱۵۰ دقیقه ورزش کند.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.