وزنه چند کیلویی بزنم؟

انتخاب وزنه به عهده مربی نیست! واژه وزنه سنگین یا سبک نیز نسبی‌اند. یعنی ممکن است یک وزنه ۵ کیلویی برای‌ شما سنگین و برای دیگری سبک باشد. همچنین بستگی به نوع عضله و حرکت نیز دارد. ممکن است با وزنه ۵ کیلویی بتوانید پرس سینه بزنید؛ اما نتونی پشت بازو بزنید. پس وزنه را با توجه به قدرت خود و به شکلی انتخاب کنید که در تکرار آخر هر ست احساس کنید عضله می‌سوزد.

آیا پاسخ پرسش خود را گرفتید؟

× Successfully submitted! The form is valid.